مدیر دفتر نوآوری و پژوهش‎های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری نشست سامانه جامع نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دفتر این مدیریت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، "داریوش بهارلویی" با اشاره به اهمیت مشارکت و ساماندهی نظرات و پیشنهادات، در راستای اعتلای سازمان آب و برق خوزستان با همکاری دفتر بهبود و تحول سازمان از برگزاری نشست ارائه سامانه جامع نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سالن جلسات دفتر پژوهش‎های کاربردی خبر داد و افزود: در این نشست اهداف این سامانه تشریح و به سمع و نظر همکاران رسانده شد.

مدیر دفتر نوآوری با بیان این که در این نشست، مراحل ثبت، درج و پیگیری پیشنهادات توسط کارشناس و دبیر کارگروه سامانه نظام و پیشنهادات سازمان آموزش داده شد، یادآور شد: احکام صادره مدیرعامل محترم سازمان، توسط "میترا مهمدی" دبیر کارگروه سامانه نظام پیشنهادات به "محمد جواد نصر اصفهانی" بعنوان رئیس کارگروه تخصصی، "شادی مرعشی" بعنوان دبیر کارگروه، "مسعود شفا"، "مریم محمدی" و "سپیده بینا" بعنوان اعضای این کارگروه ابلاغ شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان