سومین نشست هماهنگی کمیسیون های موضوع ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها در سالن جلسات مدیریت بازرسی حسابرسی و مجامع  برگزار شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد امین مفرج کوچکی"، مدیریت دفتر حقوقی این سازمان، هدف از نشست فوق را ایجاد رویه واحد و اصولی در اجرای ضوابط و قوانین مرتبط با حریم و بستر رودخانه ها و مقابله با چالش های پیش رو ذکر کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور