مدیریت حفاظت و بهره برداری رودخانه ها و چاه های سازمان آب و برق خوزستان از برتری سازمان آب و برق خوزستان در اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری  خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،  "پیمان حیدری راد"  با اشاره به ارزیابی مستمر و ماهانه شرکت‌های آب منطقه‌ای توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران از شناخته شدن سازمان آب و برق خوزستان به عنوان رتبه برتر خبر داد و گفت: طبق نظرشرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری چاه‌های آب کشاورزی، سازمان آب و برق خوزستان در طول پنج ماه اول سال جاری تا پایان مرداد ماه به صورت مستمر رتبه برتر را در این بخش به خود اختصاص داده است.

 وی افزود: این فعالیت در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، با توجه به حجم آب قابل برنامه ریزی در دشت های استان صورت می پذیرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور