رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان از شناسایی  33 مورد تجاوز به حریم کانال E4L4  در شهرستان دزفول خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" از اقدام به موقع و قاطع حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خبر داد و گفت: با تمامی تنش ها، مقاومت ها و درگیری های فراوانی که از سوی متجاوزان به نیروهای حریم بانی تحمیل شد، با ۳۳ مورد تصرف غیر قانونی در حریم کانال فوق، در شهرستان دزفول و حومه با قاطعیت برخورد و رفع تصرف شدند.

 وی با بیان این که تعدادی از عوامل اجرائی در این عملیات مورد ضرب و شتم قرار گرفتند تصریح کرد: متخلفان و ضاربان بلافاصله شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

 رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان، اقدام به موقع و قاطعانه مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال، اداره حریم بانی و واحد پشتیبانی آن شرکت را مورد تقدیر و قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور