به گزار شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،در پنجمین جلسه کمیته ارتقا سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم،ماده 8 دستورالعمل اجرایی ماده 92 و 91(رشوه خواری و سواستفاده از مقام اداری) مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی مجدد قوانین مذکور به کلیه کارکنان و مسئولان سازمان، از کلیه ابزارهای اطلاع رسانی سازمان آب و برق خوزستان استفاده شود. 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان