یحیی مرادی درگفتگو با شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان بیان داشت:در برنامه های سالانه این مجموعه،برگزاری دو نوع مانور عملیاتی و دور میزی داریم که نوع اول در محل و به شکل عملیاتی برگزار می شود و مانور دور میزی نیز به نوع شبیه سازی شرایط در محیط دور میز گفته می شود.

وی افزود: تاسیساتی که شرکت آب جنوب شرق متولی آن است از تاسیسات مهم سازمان آب وبرق خوزستان است و این شرکت ماموریت تامین گستره وسیع از استان در بخش جوامع شهری و روستایی و صنایع را برعهده دارد.

مدیر HSE،پدافند غیر عامل ومدیریت بحران سازمان آب وبرق خوزستان بیان کرد: هرچقدر اهمیت این تاسیسات بالاتر باشد بیشتر می تواند جذابیت برای عملیات خرابکارانه و تروریستی داشته باشد وما در مانور شبیه سازی می کنیم تا عملیات های خرابکارانه و نحوه مواجهه با آن در واکنش های این مجموعه با هشدارها را ارزیابی کنیم تا در شرایط واقعی به نحوه احسن وارد کار شویم.

وی افزود: در حال حاضر مانوری که در حال برگزاری است به شکل دور میزی عملیات خرابکاری چند لایه در زیر ساخت تاسیسات شرکت آب جنوبشرق است و طی دو روز برگزار می شود که روز اول به شکل توجیهی و روز دوم به شکل عملیاتی وارد کار می شویم.

یحیی مرادی عنوان کرد: کار این مانور براساس سناریویی که گروه آموزشی وپژوهشی دکتر نکویی از اساتید دانشگاه مالک اشتر بخش پدافند غیر عامل طی یک مطالعه دو ساله انجام دادند و به شکل یک پروژه به ما داده شد و سناریو به روش های علمی نهایی شده و الان در حال پیاده سازی است.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: مهدی غمگین