به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،"دکتر رضا اردکانیان" با اهدا لوح تقدیر از مشارکت و نقش ارزنده مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان  در تحقق اهداف پویش "هر_هفته_الف_ب_ایران"تقدیر کرد.

در این تقدیر نامه خطاب به "دکتر فرهاد ایزدجو" آمده است:بواسطه نقش آفرینی موثر جنابعالی در تحقق اهداف پویش "هر_هفته_الف_ب_ایران" در نیمه دوم سال 1398 و نظر به استمرار این حرکت شتابان و پربرکت در سال 1399،از مشارکت و نقش ارزنده تان در این پویش قدردانی می نماید.

همچنین در ادامه آمده است:رجای واثق دارد در هفته های باقیمانده از این پویش در سال "جهش تولید" همچنان با شور و انگیزه بیش از پیش،تمام مساعی خود را در جهت تامین آب و برق هموطنان عزیز و کسب رضایت هر چه بیشتر  مردم شریف بکار خواهید گرفت.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان