به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،فرهاد ایزدجو در این مراسم گفت:نقش بسیج بخصوص نخبگان بسبجی در کمک به توسعه صنعت آب و برق و خودکفایی ملی در این بخش غیرقابل انکار میباشد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان افزود:نقش آفرینی مثبت بسیج صنعت آب و برق هیچگاه محدود به کارهای علمی نشد و همگی شاهد بودیم در همه بزنگاه ها بخصوص در زمان ایجاد بحران هایی مانند سیل و آبگرفتگی،این مجموعه ارزشی با بهره مندی از همه ظرفیت ها برای رفع معضلات مردم از هیچ تلاشی فروگذاری نکرد.

ایزدجو تصریح کرد:این انتظار وجود دارد حرکت شتابان بسیج صنعت آب و برق در امر خودکفایی ملی، تولید دانش و انجام مسئولیت های اجتماعی ادامه داشته باشد و ما این مجموعه ارزشی را هر روز پویاتر و بابرنامه تر از دیروز ببینیم.

در این مراسم ضمن تکریم از همه تلاش های "سید قاسم موسوی" در دوران مسئولیت،"محمد فرجوانی" بعنوان فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج سقای کربلا سازمان آب و برق خوزستان معرفی شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان