به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، با صدور حکمی از سوی مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو، "مهران مومن غریب" بعنوان دبیر شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی صنعت آب و برق خوزستان منصوب شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان