به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،عبدالله اسکویی،برگزیده شدن سازمان آب و برق خوزستان در داوری انجام گرفته توسط دبیرخانه راهبری ملی درس زمین شناسی و انسان و محیط زیست در عرصه گسترش سواد آبی را تبریک گفت.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نامه ضمن تقدیر از حمایت های مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از تلاش های مجموعه روابط عمومی نیز تجلیل کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان