به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان محمد امین ایزدجو گفت: پروژه برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با رویکرد مسیرهای دارای قابلیت و تعیین چهار پهنه پلان مدیریتی در سطح استان خوزستان با نظارت گروه گنجینه آب و سازه های آبی تاریخی این مدیریت و همکاری مشترک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان مستند به سند راهبردی توسعه گردشگری کشور (ابلاغی هیئت محترم وزیران) و مصوبه کارگروه هماهنگی برنامه ریزی اجرای تفاهم نامه دو دستگاه مورخ هفتم تیرماه سال جاری تنظیم و ارائه شد. 

وی افزود: طرح یاد شده مشتمل بر ۸ مسیر تعیین شده (چهار مسیر با قابلیت بارگذاری فرا استانی و ۴ مسیر با قابلیت بارگذاری درون استانی) بوده که مطالعات آن توسط مشاور این سازمان در حال انجام است.

مدیر مهندسی عمومی و گردشگری سازمان آب و برق خوزستان ضمن تشکر از همکاری و حمایت های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان، موارد ذیل را از جمله دستاوردهای این طرح برشمرد.

- معرفی محصول جدید گردشگری در مسیرها

- ایجاد همکاری و هم افزایی بین بخشی

- شناسایی، تحلیل و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری

- زمینه نقش آفرینی جامعه محلی (در تولیدات بومی و خدمات گردشگری)

- ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت در مناطق کم برخوردار

- تعریف بازارهای جدید هدف گردشگری 

گفتنی است طرح توسعه گردشگری استان خوزستان هم راستا با طرح بلند مدت مطالعات برنامه جامع مدیریت آثار و سازه های آبی تاریخی استان خوزستان که از سال ۹۶ توسط سازمان آب و برق خوزستان در حال انجام است، تعریف و به اجرا در آمد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان