مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان با اهدا لوح تقدیر و هدیه از همکاران فعال در بخش سواد آبی تقدیر کرد.

گفتنی است امسال و با تلاش های صورت گرفته شده، سازمان آب و برق خوزستان در بخش "سواد آبی"،حائز رتبه برتر در کشور شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان