به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،با صدور حکمی از طرف هیئت مدیره موسسه درمانی پزشکی  صنعت آب و برق خوزستان، دکتر امین نیکزاد بعنوان مدیرعامل جدید مرکز پزشکی آب و برق خوزستان معرفی شد.

در این مراسم از تلاش های دو ساله "فریدون صالحی فر" در این مرکز تقدیر بعمل آمد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان