به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، حمد دریس گفت: رامشیر یکی از شهرستان های مستعد گردشگری است که به دلیل مجاورت با رودخانه جراحی قابلیت های زیادی در جذب توریسم د ارد.

وی در ادامه افزود: با هماهنگی فرمانداری و مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری سازمان آب و برق خوزستان در تلاش برای احداث فضای تفریحی به وسعت سه هکتار در مجاورت سد تنظیمی انحرافی شهدای رامشیر هستیم.

در این جلسه نماینده مردم شهرستان های رامشیر و رامهرمز در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت که ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته،گفت: شهرستان رامشیر با جمعیت حدود 30 هزار نفر از مناطق محروم از نظر امکانات تفریحی است که بار مسئولیت ارگان های شهر در بهبود این فضا ر ا سنگین تر می کند.

ابراهیم متینیان با اشاره به اینکه وجود سد و آب بستر مناسبی برای ایجاد اماکن تفریحی است، افزود: سازمان آب و برق خوزستان با همکاری ارگان های دولتی و عمرانی رامشیر می تواند با احداث این مکان نه تنها در بحث رفاهی بلکه شرایط اشتغال زایی را برای جوانان منطقه فراهم نماید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان