به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "امید صبری پور" فرماندار شهرستان شادگان با ارسال لوح تقدیر از تلاش های "عبدالمحمد بشیری" در زمان مدیریت ایشان به عنوان مدیر امور آب منطقه شادگان تقدیر کرد.

گفتنی است در حال حاضر بشیری بعنوان مدیر ایستگاهای سنجش منابع آب در سازمان آب و برق خوزستان مشغول به کار می باشد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان