به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،دفتر حفاظت و بازرسی فنی سازمان آب و برق خوزستان در ادامه فرآیند نظارت و استاندارد سازی پروژه های طرف قرارداد سازمان ، ممیزی شرکت آّب و خاک پارس  را در پروژه انتقال و پخش سیلاب رودخانه کارون به کانون ریزگرد از طریق نهر مالح در دستور کار قرار داده و بدین منظور جلسه  ممیزی با حضور مدیران و کارشناسان شرکت مذکور در محل سالن جلسات بازرسی تشکیل گردید.


"خانم ارشش" ،مدیر دفتر حفاظت و بازرسی فنی سازمان ضمن قدردانی از همکاری شرکتهای طرف قرارداد و وقوف آنان بر اهمیت مدیریت کیفیت و جایگاه آن در ارتقا بهره وری و کاهش هزینه های اجرا و  دیگر آثار مرتبط بر اجرای آن ، بار دیگر بر جدیت سازمان در امر ممیزی و ارتقا کیفیت اجرای پروژه ها و پیگیری مستمر آن از سوی بازرسان دفتر حفاظت و بازرسی فنی  تاکید و خواستار مشارکت همگانی در نیل به اهداف این فرایند شدند .


در ادامه اسناد و مدارک شرکت آب و خاک پارس در خصوص موارد مرتبط با کیفیت پروژه با چک لیستهای موجود مورد تطبیق قرار گرفت و متعاقب آن کارشناسان دفتر حفاظت و بازرسی فنی سازمان آب وبرق خوزستان ضمن بازدید از محل کارگاه از نزدیک بر روند مستند سازی و اعمال دستورالعمل های کنترل کیفی نظارت نموده و در خصوص رفع نواقص و تکمیل مستندات تبادل نظر صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان