به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، “سید حمید صالحی”مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد ونیروگاه کارون ۳ از ارائه سه نمونه از نوآوری جدید این شرکت در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو خبر داد و گفت: یکی از غرفه های جالب توجه و پربار در این جشنواره، غرفه سازمان آب و برق خوزستان است که سد ونیروگاه کارون۳ در آن عضویت داشته و محصولات خود را در سه نوآوری تازه‌ ارائه داده است.
وی تشریح کرد: این سه نوآوری شامل یک دستگاه کارواش صنعتی آب گرم، یک دستگاه اتصال حرارتی اورینگ و یک دستگاه گسکت بر پرتابل فلزی و غیرفلزی می باشد که با هدف پیشگیری از خروج منابع ارزی کشور، و به همت نیروهای متخصص و پژوهشگر سد و نیروگاه کارون۳ طراحی و ساخته شده است.
صالحی افزود: وزیر نیرو با حضور در غرفه سازمان آب و برق خوزستان، ضمن بازدید از دستاوردهای پژوهشی آن، از تلاش جسورانه شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳، در ورود به عرصه فناوری قدردانی بعمل آورد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3