به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، اردوی گروه های جهادی سازمان آب و برق خوزستان و شهید علیدادی با همکاری و میزبانی سد و نیروگاه کارون۳ دربخش سادات حسینی از توابع شهرستان دزپارت خوزستان، با هدف خدمات رسانی به مردم محروم این منطقه انجام شد.

گروه های جهادی بعد از جلسه ای در محل فرمانداری شهرستان دزپارت، برنامه خود را با دیدار از خانواده های معظم شهدا شروع کردند.

خدماتی از قبیل:فعالیت‌های عمرانی، خدمات پزشکی، بهداشتی و پیرایشی، دامپزشکی، تعمیر انواع وسایل برقی و خانگی، بازدید از مدارس و اهداء جوایز ورزشی به دانش آموزان توسط گروه های جهادی به مردم نجیب منطقه سادات حسینی ارائه داده شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان