به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "زیبا اسدی" با بیان این که این پروژه با همکاری مستمر دفتر فناوری اطلاعات و  ارتباطات سازمان و گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ  صورت گرفته است، هدف از انجام پروژه فوق را، استفاده از شبکه اینترانت، اینترنت و اتصال شبکه شرق گرگر به کامپیوتر سرورهای ستاد مرکزی شرکت عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ