به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نادر امید بختیاری"، با اشاره به از مدار خارج شدن یک پمپ فرسوده KSB شافت غلافی مربوط به تاسیسات آبرسانی کوت امیر، از طراحی و ساخت کلیه قطعات آن به روش مهندسی معکوس با هماهنگی معاونت آبرسانی سازمان آب برق خوزستان خبر داد.

امید بختیاری، گرمای شدید هوا و نیاز مشترکان به تامین آب دائم را یادآور شد و گفت: تمامی سعی پرسنل این واحد بر آن بود تا در کوتاه ترین زمان ممکن مونتاژ پمپ را به اتمام رسانده و به واحد بهره بردار تحویل دهند.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت آب جنوب شرق با تصریح بر این که با اضافه شدن این پمپ 570 کیلو واتی، به مجموع پمپ های تاسیسات آبرسانی کوت امیر، این مجموعه با حداکثر توان تولید در شبانه روز در حال ارائه خدمات به مشترکان در جنوب شرق استان است، 5 روز تلاش بی وقفه واحد تعمیرات مکانیک و سایر واحد ها ی مرتبط کار با مونتاژ فوق را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق