به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “فرزانه مدملیل خواه” با بیان این که کارگاه فوق توسط دکتر قاسمی، مدرس بهره وری و مدیریت تحول در سطح استان، برگزار شد از تجلیل ۳ پژوهشگر برتر بسیجی، در این مراسم خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان