به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، در اولین روز هفته کتاب وکتابخوانی، از کتابداران سازمان آب وبرق خوزستان توسط مدیریت روابط عمومی این سازمان با اهدا شاخه گل تقدیر شد.

“مهدی عظیمی فر” مدیر روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان در این مراسم گفت: نقش کتاب و مطالعه در پیشبرد اهداف سازمان و توسعه جامعه قابل کتمان نیست و تلاش شما در این مجموعه ستودنی است.

در ادامه این جلسه راههای همکاری بیشتر بین روابط عمومی و مجموعه کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی سازمان آب و برق خوزستان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اخذ شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان