به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ در راستای خدمتگذاری به مردم و عمل به مسئولیت های اجتماعی، گروه های جهادی و بسیج سازمان آب و برق خوزستان در منطقه رفیع به انجام فعالیت های اجتماعی پرداختند..

 این اردوی جهادی با حضور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، فرمانده سپاه هویزه و همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد که ویزیت 350 نفر از اهالی منطقه توسط پزشک ، سرویس و تعمیر  500 وسیله برقی و خدمات رسانی به 1200 خانوار، دیدار با 2 خانواده شهید، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و نشست با کشاورزان منطقه بمنظور بررسی و رفع مشکلات  آنان توسط مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از جمله اقدامات انجام شده در این اردوی جهادی بود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان