به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،در سومین سال متوالی، سازمان آب و برق خوزستان به عنوان شرکت برتر در بخش پژوهش و فناوری وزارت نیرو انتخاب و از سوی وزیر نیرو مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخشی از متن این تقدیرنامه خطاب به عباس صدریانفر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان آمده است: از آنجا که بنا بر ارزیابی شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران توانیر در سال ۱۴۰۱، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان شرکت برگزیده در عرصه پژوهش و فناوری معرفی گردیده است،از تلاش ها و زحمات مدیران و همکاران قدردانی می شود.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان