به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "سید عبدالنبی موسوی فرد" رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان با صدور حکمی "عباس صدریان فر " را بعنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان