به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ سیامک عنصری گفت: کسب این گواهی در راستای اجرای قانون برنامه پنج­ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است و حسب دستور مدیرعامل محترم سازمان پس از پیگیری­ های فراوان کارگروه مدیریت سبز سازمان و همکاری معاونت محترم منابع انسانی، مالی و پشتیبانی (مدیریت خدمات عمومی) حاصل شده است.

وی افزود: مبحث مدیریت پسماند یکی از مهمترین برنامه ­های تکلیفی استقرار نظام مدیریت سبز در سازمان­ ها می­ باشد که شامل مباحثی همچون تفکیک زباله از مبدا، جمع­ آوری و انبارش جداگانه و تحویل تفکیک شده پسماندهای عادی و باغبانی به شهرداری می ­باشد.

رئیس کارگروه مدیریت سبز سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: در این خصوص پس از تامین امکانات و تجهیزات، انجام فرآیندهای اجرایی، تکمیل فرم­ های خوداظهاری، ثبت اطلاعات در سامانه سازمان حفاظت محیط ­زیست، بازرسی­ های متعدد کارشناسان سازمان حفاظت محیط ­زیست و سازمان مدیریت پسماند، سازمان آب و برق خوزستان برای اولین بار موفق به کسب این گواهینامه گردیده است.                                                                

سیامک عنصری عنوان کرد: فرهنگ­سازی، پیش نیاز و تضمین کننده برنامه ­های مدیریت پسماند است که باید مورد توجه قرار گیرد، تا زمانی که فرهنگ صحیح تولید و نحوه انباشت و جمع کردن زباله در بین پرسنل نهادینه نشود، مدیریت پسماند آن طور که باید و شاید با موفقیت همراه نخواهد بود.

وی ضمن تشکر از تمامی همکاران محترم مدیریت خدمات عمومی و اعضای کارگروه مدیریت سبز سازمان، از پرسنل محترم سازمان درخواست نمود ضمن مشارکت در کاهش سرانه تولید پسماند، در طرح تفکیک پسماند در مبدأ نهایت همکاری را بعمل آورند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان