به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به رویکرد صیانتی لایحه بودجه 1402 در برداشت آب از چاه های غیر مجاز و بر اساس بند ب تبصره 8 لایحه بودجه سال 1402، نرخ برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز 10 برابر نرخ برداشت آب از چاه مجاز تعیین شد و در صورت ادامه تخلف و برداشت آب غیرمجاز این عدد به  20 برابر نرخ برداشت از چاه مجاز افزایش پیدا می‌کند.

به منظور توزیع عادلانه آب و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتوردار) شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر هوشمند بر اساس 2 برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، آب بها دریافت کنند.

به همین دلیل از همه مالکین چاه های کشاورزی تقاضا می شود هرچه سریعتر جهت خرید و نصب کنتور هوشمند به امورات آب شهرستان های سراسر استان مراجعه کنند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان