به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، حمید سلمان پور گفت: با توجه به اهمیت رعایت موارد امنیت صنعتی، کارگاه امنیت سایبری صنعتی در حوزه آب و برق توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف دانش افزایی همکاران مرتبط با اتوماسیون صنعتی در نیروگاه ها و شرکت های آبرسانی و با حضور معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه با پیگیری گروه سیستم ها و شبکه صنعتی برگزار شد و با برنامه ریزی های صورت پذیرفته کارگاه­ها و دوره های آموزش سایبری صنعتی تاپایان سال برگزار می شود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان