به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سردار شاهوار پور"، فرمانده سپاه خوزستان، این موفقیت را مرهون حمایت مدیران عامل، تلاش مجدانه و مخلصانه فرماندهان پایگاه های بسیج و همه بسیجیان بزرگوار معرفی کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان