به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عباس صدریان فر در حاشیه بازدید از انجام معاینات ادواری پرسنل سازمان آب و برق خوزستان گفت:سلامت کارکنان علاوه بر یک تکلیف قانونی از نگاه دینی و ملی نیز یک تکلیف می باشد که باید به آن توجه کرد.

صدریان فر افزود:بین سلامتی کارکنان و میزان موفقیت یک سازمان رابطه مستقیمی وجود دارد. هر چقدر به مقوله سلامتی کارکنان توجه شود به همان میزان امکان تحقق اهداف سازمان وجود دارد.

وی تصریح کرد:پیشوایان دینی ما هم بر مقوله سلامت و بهداشت تاکید ویژه ای داشتند و این موضوع را بعنوان یکی از اولویت های مهم مطرح کردند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان