به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یحیی مرادی" با بیان این که در روز نخست، ضمن بازدید مدعوین از رصدخانه آب و انرژی این سازمان،­ توانمندی­ها­، نرم ­افزارها­، پیش­خوان­ها و بانک­های اطلاعاتی تهیه شده ارائه گردید، افزود: در یک جلسه فنی هماهنگ شده، طرفین ضمن بیان نقطه نظرات، نسبت به­ همکاری و استفاده از تجربیات کارشناسی همکاران سازمان آب و برق خوزستان تاکید کردند.

مرادی، با بیان این که در روز دوم ، بازدید از سد و نیروگاه کرخه و دز برگزار و در این بازدید ضمن بیان چالش­ها و تنش­های آبی پیش­رو، نحوه فرآیند بهره­برداری از سد و نیروگاه ارائه گردید از تشریح نحوه و فرآیند تولید انرژی خبر داد و گفت: روز سوم برنامه­، بازدید از تاسیسات آب­ شرکت ناحیه شمال خوزستان برگزار و نحوه تامین و انتقال آب آشامیدنی و کشاورزی مورد نیاز در مجموعه بزرگ آن شرکت مورد تشریح قرار گرفت.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان