سازمان آب و برق خوزستان درنظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
۱ - آهن آلات شامل(سیم بکسل - ۲۰متر لوله فلر ۳۶اینچ - مخزن آب ۱۰عدد - قطعات دکل مخابراتی - کانکس ۶ متری - اتاق مینی بار) ۵۰۰۰۰ کیلوگرم به قیمت پایه هرکیلو ۷۰۰۰ با مبلغ سپرده ۳۵.۰۰۰. ۰۰۰ ریال واقع در کوی مجاهد
۲ - پل شناور، به تعداد ۳۰ قطعه، با وزن ۱۰.۰۰۰ کیلوگرم، با مبلغ سپرده ۷۵.۰۰۰. ۰۰۰ ریال واقع در کوی مجاهد
۳ - انواع لاستیک ضایعاتی(سبک وسنگین) به تعداد ۸۰۰ حلقه، با قیمت پایه هرحلقه ۱۰۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده ۸۰۰.۰۰۰ ریال واقع در کوی مجاهد
۴ - انواع پیچ و مهره به وزن ۱۰۰۰۰ کیلوگرم، با قیمت پایه ۵۵۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده ۵۵.۰۰۰. ۰۰۰ ریال واقع در کوت امیر
۵ - میله گرد دو سرخم در سایزهای(۱۲ الی ۸) با وزن ۱۰۰۰۰ کیلوگرم، با قیمت پایه هر کیلوگرم ۱۵۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده ۱۵.۰۰۰. ۰۰۰ ریال واقع در کوت امیر
۶ - نبشی نمره ۳ به تعداد ۱۲۰ شاخه، با قیمت هر کیلوگرم ۱۴۰۰۰ ریال و مبلغ ۱.۳۴۴. ۰۰۰ ریال واقع در کوت امیر
۷ - کرپک(صفحه زیر ستون) به تعداد ۴۰۰ ورق، هر ورق ۵۰۰۰۰ ریال و با مبلغ سپرده ۲.۰۰۰. ۰۰۰ ریال واقع در کوت امیر
۸ - لوازم مازاد و فرسوده نیروگاهی به تعداد ۵۰۸ قلم، با مبلغ پایه ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده ۵.۰۰۰. ۰۰۰ ریال واقع در کوت امیر
۹-۱۹۷ قلم لوازم یدکی، ۲۳ جفت درب خاور، ۱۰ حلقه لاستیک(۲۶*۱*۲۳)، ۲ حلقه لاستیک(۲۵ - *۱۷۵)، ۵ حلقه لاستیک تراکتور؛ مجموعاٌ ۲۰۱ قلم با قیمت پایه ۶۵۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال و سپرده ۶۵.۰۰۰. ۰۰۰ ریال واقع در کوت امیر
۱۰ - لوازم یدکی دامپتراک به تعداد ۲۲۵ قلم، با قیمت پایه ۲۶۳.۳۲۹. ۵۰۰ ریال و سپرده ۲۶.۳۳۲. ۹۵۰ ریال واقع در انبار مرکزی گلستان

داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد می توانند از تاریخ ۱۲/۱۲ / ۹۱ لغایت ۲۶/۱۲ / ۹۱ در ساعات اداری ۸:۳۰ الی ۱۴(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ریال بوسیله سیستم کارت خوان(نصب شده در اداره پرداخت طبقه سوم اتاق ۳۵۵) به نشانی اهواز، بلوار گلستان، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، اطاق ۳۵۲ اداره مزایده سازمان آب و برق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۳۶۷۹۶۰ - ۰۶۱۱ اداره مزایده تماس بگیرید.
ضمناً یادآور می گردد که:
۱ - افتتاح پاکات ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲ / ۹۱ بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.
۲ - سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۵۰۰۶ به نام رابط تمرکز وجوه سپرده تملک دارایی سازمان آب و برق خوزستان و معادل ۱۰% بشرح جدول فوق می باشد.
۳ - آخرین مهلت دریافت پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲ / ۹۱ خواهد بود.
لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب و برق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق ۲۲۸ تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.
۴ - به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵ - هزینه کارشناسی و آگهی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.
۶ - سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۷ - سایت ویزیت در تاریخهای ۱۳/۱۲ / ۹۱،۱۶/۱۲ / ۹۱،۲۰/۱۲ / ۹۱ و ۲۳/۱۲ / ۹۱ با هماهنگی اداره مزایده می باشد.
۸ - سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان WWW. kwpa. info