آگهي مزايده شماره 164/89 سازمان آب وبرق خوزستان در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را به فروش رساند .
ردیف شرح کالا مقدار محل استقرار کالا
۱ آهن آلات اسقاط حدود ۱۵۰ تن انبار اسقاط گلستان ومحوطه کوی بوستان
۲ مخزن هوائی با پایه حدود ۳۰تن انتهای شهرک برق روبروی گاوداری سیاحی
۳ الیاف فولادی(کربن استیل) حدود ۱۶۰تن سد شهید عباسپور
متقاضیان جهت بازدید و دریافت فرمهای شرایط مزایده می توانند از تاریخ ۸ / ۳/۸۹ لغایت ۲۲/۳ / ۸۹ و فقط در ساعات ادار ی ۷:۳۰ الی ۱۴(به جز ایام تعطیل) با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به حساب شماره ۷۴/۶۱۱۷۴۴۵۵ بانک ملت شعبه آزادگان به نام درآمدهای متفرقه سازمان آب وبرق خوزستان(قابل پرداخت در کلیه شعب) به نشانی اهواز، بلوار گلستان، ساختمان ۵ طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، اطاق ۳۵۲ کمیسیون مزایده سازمان مراجعه نمایند.
متقاضیان محترم پس از تکمیل اسناد خود، میبایست آن را تا روز شنبه مورخ ۲۲/۳ / ۸۹ ساعت ۱۳ به اتوبان گلستان ساختمان ۵ طبقه سازمان آب وبرق خوزستان، طبقه دوم شاخه سمت راست اتاق ۲۲۸ تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.
زمان بازگشائی پاکات ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۳/۳ / ۸۹ میباشد.
آخرين زمان دريافت پيشنهادات ساعت 13روزشنبه مورخ 22/3/89 خواهد بود. ضمناً شركت كنندگان محترم جهت دريافت اطلاعات بيشتر مي توانند به شبكه خبري سازمان به آدرس http://www.kwpa.info مراجعه و یابا شماره تلفن 3367960 -0611دفتر كميسيون تماس حاصل نماييد.