سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خريد ،حمل و باراندازي شيرآلات و اتصالات 40 تا 64 بار طرح خط انتقال از تصفيه خانه گدار تا دانشگاه آزاد مسجد سليمان را با شرايط مندرج در اسناد ازطريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذارنمايد . لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود با دردست داشتن معرفي نامه و اعلاميه واريزبانكي به مبلغ100.000 (يكصد هزارريال) به حساب سپهر شماره 0100595517004 بانك صادرات شعبه گلستان اهواز بنام شركت مهندسي مشاور دزآب جهت خريد اسناد 99 ارزيابي كيفي :: از تاريخ 12/04/1389 لغايت 15/04/1389 از ساعت 8 صبح لغايت 16 به آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند:
اهواز – کوی گلستان –خیابان فروردین – شرکت مهندسی مشاور دزآب – بخش متره وبرآورد
تهران – میدان فلسطین خیابان طالقانی غربی ساختمان ۴۸ تلفن ۹-۶۶۹۵۲۶۹۸
جلسه افتتاح پاکات روز شنبه مورخ ۲۶/۰۴ / ۱۳۸۹رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – امور تدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۹ صبح همانروز خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه ۲– شاخه غربی اطاق ۲۲۸
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱