سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خريد و حمل را با شرايط مندرج در اسناد ازطريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذارنمايد . لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود با دردست داشتن معرفي نامه و اعلاميه واريزبانكي به مبلغ200.000 (دويست هزارريال) به حساب جاري مهر شماره30164768 بانك كشاورزي شعبه گلستان اهواز بنام شركت مهندسي مشاور سازآب پردازان ، جهت خريد اسناد 99 ارزيابي كيفي :: از تاريخ 16/05/1389 لغايت 23/05/1389 از ساعت 8 صبح لغايت 16 به آدرس ذيل مراجعه نمايند :
اهواز – بلوارگلستان – نبش خیابان ناهید غربی - مهندسین مشاورسازآب پردازان - تلفن ۸-۳۳۴۱۹۳۷ - ۰۶۱۱
تهران – میدان توحید – کوچه صائب – پلاک - مهندسین مشاور سازآب پردازان – تلفن ۶۶۹۳۴۳۰۰-۰۲۱
جلسه افتتاح پاکات روز یکشنبه مورخ ۰۷/۰۶ / ۱۳۸۹ رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – امورتدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۹ صبح همانروز خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه دوم شاخه غربی اتاق ۲۲۸
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱