تجديد آگهي
سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد خرید و حمل فنس تیغه دار گالوانیزه و پایه حفاظ گالوانیزه جهت حصارکشی را با شرایط مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به شرکت واجد صلاحیت واگذارنماید. لذا از شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می شود با دردست داشتن معرفی نامه و اعلامیه واریزبانکی به مبلغ۲۰۰.۰۰۰(دویست هزارریال) به حساب جاری مهر شماره۳۰۱۶۴۷۶۸ بانک کشاورزی شعبه گلستان اهواز بنام شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان، جهت خرید اسناد ‹‹ ارزیابی کیفی ›› از تاریخ ۱۳/۰۶ / ۱۳۸۹ لغایت ۱۶/۰۶ / ۱۳۸۹ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
اهواز – بلوارگلستان – نبش خیابان ناهید غربی - مهندسین مشاورسازآب پردازان - تلفن ۸-۳۳۴۱۹۳۷ - ۰۶۱۱
تهران – میدان توحید – کوچه صائب – پلاک - مهندسین مشاور سازآب پردازان – تلفن ۶۶۹۳۴۳۰۰-۰۲۱
جلسه افتتاح پاکات روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۶ / ۱۳۸۹ رأس ساعت ۱۰ صبح در سازمان آب و برق خوزستان – امورتدارکات تشکیل خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۹ صبح همانروز خواهد بود.
محل تحویل اسناد: اهواز – بلوار گلستان – ساختمان پنج طبقه – سازمان آب وبرق خوزستان – طبقه دوم شاخه غربی اتاق ۲۲۸
ضمناً درصورت نیاز می توانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمائید:
۳۳۳۶۴۲۰-۰۶۱۱ و ۳۱۲۵۳۹۷-۰۶۱۱