مجموعه غزلیات "سعید تکلومنش" شاغل در معاونت بهره برداری و حفاظت از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با عنوان "آن چهره آفتابی" منتشر شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این مجموعه 90 صفحه ای تعداد 40 غزل از تکلومنش توسط نشر دل آهنگ چاپ و منتشر شده است.

سعید تکلومنش متولد سال 47 در بندر امام خمینی است. او از سال 67 فعالیت ادبی را آغاز کرد و عناوینی چون؛ برگزیده جشنواره شعر دانشجویی عاشورایی 78 شیراز، برگزیده جشنواره کشوری شعر نماز در سال 79 زاهدان، دریافت تندبس برگزیده جشنواره غزل سروده های رضوی سال 89 اهواز و برگزیده جشنواره کشوری شعر کار بندرامام سال 90 را در کارنامه دارد.