به منظور ارتقای سطح فنی، تخصصی رانندگان نقلیه سنگین، دوره ای یک روزه به صورت تئوری و عملی در شرکت بهره برداری مارون برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سرپرست اداره ایمنی و بهداشت شرکت بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون گفت: با توجه به ماهیت شرکت های آبیاری و زهکشی، وجود ماشین آلات سنگین و انجام عملیات اجرایی مداوم توسط ماشین آلات مذکور در سطح شبکه ها، آموزش رعایت موارد فنی مهم در ماشین آلات و تعمیرگاه نقلیه سنگین که مستقیماً با ایمنی در ارتباط هستند، ضرورت دارد.

"غلامرضا اشرفی" افزود: در این دوره که توسط "هوشنگ عنصری" رئیس قسمت تعمیرات ماشین آلات سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد، به تعداد 16 نفر از رانندگان و تعمیرکاران نقلیه سنگین شرکت با سرفصل های ایمنی عمومی ماشین‌آلات، شناخت دستگاه، کاربری، سرویس و نگهداری، اپراتوری علائم هشدار داخل اتاق، سیستم های کلی ماشین آلات سنگین آموزش نظری و عملی داده شد.

وی در ادامه افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی، علاوه بر بروزرسانی اطلاعات رانندگان وسایل نقلیه سنگین، آشنایی با نکات مهم ایمنی است که شرکت کنندگان در این دوره با آن آشنا شده و امیدواریم با برگزاری این دوره های آموزشی بتوانیم در کنار آموزش، همکاران را با نکات مهم ایمنی کار نیز آشنا سازیم.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون