کارگاه آموزشی قانون کار و حفاظت فیزیکی ویژه پرسنل حراست شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون با مشارکت حراست فیزیکی شرکت بهره برداری زهره و جراحی برگزار شد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان ، مدیر امورحراست و حریم بانی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی و آگاهی بیشتر پرسنل حراست فیزیکی از قوانین کار، نوع رابطه پیمانکاران با کارگران و کارفرما و همچنین شرح وظایف حراست از منظر قانون اعلام کرد.

"مهران اختریان" گفت : قوانین و حق و حقوق بخش کارگری، مسائل ایمنی، حفاظت و حراست از تاسیسات، اماکن حوزه تحت پوشش مطابق دستور العمل و قوانین مربوطه از موضوعات مطرح شده در کارگاه فوق بود.

وی ضمن مطلوب خواندن نحوه آموزش به پرسنل حراستی گفت: در این کارگاه به شغل سخت و زیان آور نگهبانان اشاره شد و تشویق ها، تنبیه ها و ضوابط اداری مورد بحث قرار گرفت .

اختریان، از حضور "محمدرضا کرد زنگنه" مشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و "سیدقاسم موسوی" مدیر حراست فیزیکی سازمان در این کارگاه نام برد که مطالب آموزشی خود را به مدت 3 ساعت به 50 نفر از کارکنان شرکت های بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون وزهره وجراحی ارائه دادند.

در پایان، مدیرعامل شرکت بهره برداری مارون با بیان این که نفس آموزش و آگاهی بخشی در هر موضوعی علاوه بربالا رفتن سطح آگاهی باعث کاهش درصد اشتباه خواهد شد، بر توسعه آموزش جامع، بخصوص در امورحراست فیزیکی تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون