تعمیرات سالیانه واحد اول نیروگاه مارون با تلاش مهندسان و تکنسین های فنی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون آغاز شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون سد و نیروگاه مارون گفت: تعمیرات سالیانه واحد یک با توجه به  برنامه های بازرسی و نگهداری و اولویت های رفع نقص به مدت 17 روز در حال انجام است.

"هادی هوشیار" با اشاره به اینکه تعمیرات سالیانه واحد اول در سه بخش مکانیک، ابزار دقیق و الکتریک انجام خواهد شد، افزود: مهم‌ترین اقداماتی که در برنامه تعمیرات سالیانه در دستور کاری خود خواهیم داشت، بازرسی از ژنراتور و برطرف کردن گزارش نقص‌هاست و این اقدامات علاوه بر عملیات روتین سالانه بازرسی از تجهیزات توربین، گاورنر، شیرپروانه ای، کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و کارت های سیستم کنترل خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در تعمیرات سالیانه، برنامه ریزی ها به گونه ای است که در کمترین زمان به بالاترین میزان کارایی دست یابیم.

تعمیرات سالیانه با هدف نگهداشت آمادگی کامل واحدهای نیروگاه و اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات به منظور پاسخگویی به برنامه های تولید انرژی آتی انجام می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون