تعمیرات سالیانه واحد یک نیروگاه مارون با همت مهندسان و تکنسین های فنی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون پس از 17 روز به پایان رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون سد و نیروگاه مارون گفت: بازرسی و سرویس های سالیانه واحد یک نیروگاه مارون در بخش های مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق روی کلیه تجهیزات واحد مانند ژنراتور، توربین، گاورنر، تابلوهای تغذیه ACوDC، سیستم کنترل و.... صورت پذیرفت و همچنین در این مدت نواقص موجود طبق برنامه قبلی برطرف شد.

"هادی هوشیار" خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر بازرسی ها و رفع نقص ها، عملیات کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری و کارت های سیستم کنترل نیز در دستور کار قرار داشته که با موفقیت انجام شد.

وی تصریح کرد: در این مدت تست های عملکردی تجهیزات مانند تست عملکردی سیستم اعلان و اطفای حریق ژنراتور و ترانس اصلی واحد نیز انجام شد که نتایج به دست آمده حاکی از سلامت کلیه تجهیزات است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: نیکزاد