کالیبراسیون کارت های آنالوگ(DCS) سیستم کنترل واحد 1 نیروگاه مارون در مدت 40 ساعت انجام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر تعمیرات نیروگاه مارون گفت: هدف از کالیبراسیون، ایجاد نظام مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون، وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرآیند تولید در نیروگاه ها تاثیرگذار است. بنابراین به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردها و بررسی میزان انحراف احتمالی دیتاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

"علیرضا اختریان" با بیان این مطلب که دستگاه های اندازه گیری باید به طور دوره‌ای کالیبره شوند، خاطرنشان کرد: گذشت زمان، فرسودگی تجهیزات، حوادث غیرقابل پیش بینی و بررسی میزان انحراف و برنامه ریزی جهت بالابردن قابلیت اطمینان و راندمان نیروگاه ها در امر تولید انرژی، شرکت ها را مستلزم به بررسی مجدد نتایج خروجی از کارت ها با استانداردها می نماید.

وی افزود: کارت های آنالوگ PLC که بخش مهمی از سیستم کنترل(DCS) واحد 1 نیروگاه مارون بوده، وظیفه مانیتور کننده دما، وضعیت گشودگی، میزان ولتاژ یا جریان در قسمت های ژنراتور، گاورنر، توربین، توزیع برقAC/DC و.... را در نیروگاه به عهده دارد.

مدیر تعمیرات نیروگاه مارون در ادامه بیان داشت: جهت بالابردن حفظ پایداری سیستم کنترل نیروگاه و قابلیت اطمینان پذیری سیستم مربوطه، برنامه کالیبراسیون کارت های آنالوگ با همکاری تیم دفتر فنی و برنامه ریزی و گروه تعمیرات ابزار دقیق نیروگاه مارون، مدون و با حضور شرکت تخصصی در این راستا، اجرایی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این فرآیند در مدت سه روز و طی 40 ساعت در زمان اورهال واحد اول نیروگاه انجام شد و در این پروسه کالیبراسیون، خطای کارت های RTD به زیر یک درصد و خطای کارت های آنالوگ ورودی و خروجی به زیر 2/0 رسیده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: نیکزاد