عقد قرارداد محصولات تابستانه و سالیانه شبکه های آبیاری مارون در امور مشترکان شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از اول تیرماه سال 96 آغاز شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور مشترکان و درآمد شرکت بهره برداری مارون گفت: باتوجه به بحران آب و استمرار شرایط خشکسالی و به تبع آن کاهش منابع آبی، عقد قرارداد کشت تابستانه و سالیانه 96 در شبکه های آبیاری مارون با محدودیت بوده و کشت های دائم نظیر نخیلات، میوه، مرکبات، یونجه و کشت هایی همچون کنجد، لوبیا و ماش که نیاز به آب کم دارند، در اولویت قرارداد هستند.

"امید حصاد" افزود: کشاورزان حوضه شبکه آبیاری مارون می توانند از یکم تیرماه تا پانزده مرداد 96 جهت عقد قرارداد آب، ابتدا جهت تعیین الگوی کشت خود به ادارات جهاد کشاورزی شهرستان های تحت پوشش(بهبهان، امیدیه، آغاجری و رامهرمز) مراجعه و سپس برای انعقاد قرارداد آب زارعی تابستانه و سالیانه و همچنین تسویه بدهی کشت های قبلی خود به امور مشترکان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون مراجعه نمایند.

وی با تاکید بر محدودیت قرارداد برای کشت هایی با نیاز آبی بالا نظیر برنج و ذرت، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مخزن سد مارون شرایط ایده آلی ندارد، از کشاورزان تحت پوشش شبکه آبیاری مارون تقاضا داریم استفاده بهینه از آب را مبنای عمل قرار داده و از تلفات بی رویه آب جداً‌ خودداری شود.

شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در شبکه های زیر پوشش خود شامل حوضه بهبهان، بنه باشت، جایزان و فجر بیش از 5272 مشترک دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: نیکزاد