از سوی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی مارون، برای مدت دو سال تمدید شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون با اعلام این خبر گفت: این شرکت با توجه به تنوع فعالیت های خود در بخش سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری پس از تمدید گواهینامه صلاحیت در بخش سد و شبکه ها، موفق به تمدید گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی شد.

"رحمان خندانی" افزود: به موجب این گواهینامه، شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون برای انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات در پایه یک دارای صلاحیت بوده و می تواند همزمان حداکثر 3 نیروگاه برق آبی بزرگ را مورد بهره برداری و نگهداری قرار دهد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون ادامه داد: اعتبار گواهینامه اخذ شده به مدت 2 سال و تا سال 1399 بوده و در این مدت شرکت بهره برداری مارون می تواند در امور مرتبط با بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی فعالیت نماید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد