مدیریت پلاژ و گردشگری شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از جایگزینی قلوه سنگ های صنعتی و رودخانه ای جهت پوشش گیاهی در فضای سبز پلاژ تفریحی مارون خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حجت غلامشاهیان"، با اشاره به شرایط اقلیمی محیط و شدت گرما، افزود: این شرکت برای جایگزینی مناسب پوشش گیاهی در فضای سبز، پس از بررسی های انجام شده، از قلوه سنگ های صنعتی و رودخانه ای استفاده کرد.

غلامشاهیان، از مزایای این طرح، به صرفه جویی و کاهش شدید در مصرف آب، کاهش هزینه های نگهداری، کاهش آسیب پذیری در مقابل خشکسالی های احتمالی، کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش آب شویی مواد غذایی و کاهش مصرف سم اشاره کرد.

وی تصریح کرد: درهمین راستا بیش از 1000 اصل نهال شامل زیتون، انار و انجیر و 2000 متر از دیوارهای سبز پلاژ، تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار گرفتند.

 مدیریت پلاژ و گردشگری شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، هدف از اجرای این طرح را، پایین آوردن مصرف آب، بالا بردن راندمان کاری پرسنل و جذب مناسب آب توسط گیاهان معرفی کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد