معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از اتمام عملیات لایروبی کانال¬ ها و زهکش های اصلی و فرعی، سیفون¬ ها و سازه ¬های آبی شبکه های آبیاری شمال و جنوب بهبهان، جایزان و فجر خبر داد.  

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدرضا یزدانجو" گفت: هر ساله با آغاز فصل پاییز و قبل از شروع بارش های زمستانه، به منظور بهبود شرایط آبرسانی به اراضی کشاورزی منطقه بهبهان، جایزان و فجر، عملیات تعمیر، بازسازی و لایروبی کانال ها و مسیل ها انجام می شود.

وی با بیان این که لایروبی کانال¬ های اصلی و لترال های شبکه شمال و جنوب بهبهان با حجم 10 هزار مترمکعب، لایروبی زهکش های حائل شبکه جایزان و  زهکش D  با حجم 50 هزار مترمکعب با دستگاه های بیل مکانیکی بوم بلند و کوتاه انجام شد میزان حجم عملیات لایروبی انجام شده را 60 هزار مترمکعب عنوان کرد.

وی با اشاره به حجم 500 مترمکعبی این عملیات که به صورت دستی انجام شد خاطرنشان کرد: به دلیل فنس کشی قسمت هایی از کانال اصلی D در محدوده شهر منصوریه، با استفاده از اکیپ های کارگری، لایروبی ها به طور دستی انجام و   به منظور پیشگیری از وارد آمدن ضربه و خسارت به بدنه لترال های B3 و B4 شبکه جنوب، لایروبی آنها نیز با عملیات دستی انجام شد.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری مارون، عملیات لایروبی کانال ها و زهکش ها را به دلیل اینکه باعث افزایش راندمان و سرعت انتقال آب در شبکه‌ها و کانال‌های آبیاری، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و تسهیل در خدمات رسانی به کشاورزان می‌شود را یکی از مهمترین اهداف و فعالیت های این شرکت عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد