مانور دریچه های سرریز سد مخزنی مارون پس از عملیات بازرسی و سرویس نگهداری سالیانه انجام شد.

معاون مهندسی و بهره برداری نیروگاه مارون، از مانور دریچه های سرریز سد مخزنی مارون پس از عملیات بازرسی و سرویس سالیانه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "هادی هوشیار" با اشاره به آغاز بارش ها و پیش بینی ادامه این روند، از آمادگی مقابله با پیشامدهای احتمالی، نظیر سیلاب خبر داد و تصریح کرد: آماده به کاری سرریزها به عنوان نقطه ثقل این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: به علت محدوده کاری پر خطر، ناشی از ارتفاع کاری و بادگیر بودن، انجام برنامه نگهداری و تعمیرات تجهیزات سرریز از دشواری خاصی برخوردار بوده و طبق هماهنگی و نظارت مسئولان ایمنی شرکت، با رعایت کلیه موازین ایمنی، توسط همکاران در امور تعمیرات نیروگاه انجام می شود.

هوشیار با اشاره به  اهمیت دریچه های سرریز سدها در مواقع اضطراری، تصریح کرد: خروج سیلاب ها و اجرای سیاست آمادگی و پدافند غیر عامل در شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، پس از انجام کلیه بازرسی های برنامه ریزی شده (PM) و روانسازی های مورد نیاز، مانور کلیه دریچه های سرریز با موفقیت انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد