معاینات و آزمایش های ادواری طب صنعتی ویژه پرسنل شرکت بهره برداری مارون انجام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مسئول ایمنی و بهداشت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون گفت: به منظور اطمینان از وضعیت سلامت و کنترل تناسب کار با فرد و همچنین جهت پایش سلامت شغلی کارکنان شرکت بهره برداری مارون، معاینات ادواری طب کار سال 97 توسط تیم موسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان انجام شد.

"غلامرضا اشرفی" با بیان اینکه معاینات و آزمایشات ادواری طب کار، مطابق با قوانین کار و تامین اجتماعی می بایست سالی یک مرتبه برای کلیه شرکت ها و کارگاه های مشمول قانون کار انجام شود، افزود : انجام معاینات ادواری طب کار سال 97 به مدیریت فنی (پزشک متخصص طب کار) در دو مقطع انجام شد که فاز اول به مدت 2 روز جهت نمونه گیری و فاز دوم به مدت سه روز به آزمایشات و معاینات بالینی شامل شنوایی سنجی، اسپیرومتری (تست تنفس)، بینایی سنجی، نوار قلب، مصاحبه بهداشت حرفه ای و ویزیت نهایی پزشک طب کار اختصاص یافت.

 دکتر مقبل الحسین خاطرنشان کرد: طبق توافق با کلینیک پزشکی و جهت مشاوره و رفع مشکلات ناشی از سبک تغدیه و زندگی همکاران ، متخصص تغذیه نیز به مدت یک روز و حین اجرای مرحله دوم معاینات، همکاران متقاضی را ویزیت و توصیه های لازم را ارائه داد.

مسئول ایمنی و بهداشت شرکت بهره برداری مارون، بررسی و پایش سلامت همکاران با توجه به وظیفه محوله و شرایط محیطی کار، بررسی انطباق وضعیت بدنی همکاران با شغل فعلی آنها، قابلیت دفاع از حقوق شرکت در دعاوی حقوقی و جلسات کمیته های تأمین اجتماعی(در صورت نیاز) را از مهمترین اهداف و فواید معاینات ادواری طب کار معرفی کرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد