مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری نشست تخصصی نظام بهره برداری از رودخانه و حوضه آبریز مارون با حضور فرماندار،  مدیرعامل و معاونان شرکت بهره برداری مارون، مدیران اداره امور آب و جهاد کشاورزی، انجمن صنفی کشاورزان و رئیس اداره محیط زیست شهرستان بهبهان در سالن جلسات فرمانداری آن شهرستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " محمدامین ایزدجو " گفت: باتوجه به استمرار خشکسالی و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از کمبود آب در کل کشور و به ویژه حوضه رودخانه مارون و نبود ساز کارهای عملی برای مدیریت بهره برداری از این رودخانه که در ایام تابستان مشکلات زیادی را برای شهرهای پایین دست سد و نیروگاه مارون ایجاد نموده است لزوم برگزاری نشست های تخصصی به منظور دستیابی به یک رژیم حقوقی، اجرایی و مستمر به ویژه در ایام زمستان برای ایام گرم سال آینده کشور در دستور کار و اولویت مدیریت شرکت بهره برداری مارون قرار گرفته است.

وی افزود: به ابتکار شرکت بهره برداری مارون و مشاوران دانشگاهی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیای بهبهان در نظر است مجموعه ای از نشست های تخصصی موثر ، کم هزینه و هدفدار طراحی شود تا بتوان با استفاده حداکثری از نظرات و مطالعات کارشناسان و صاحب نظران خبره درون و برون سازمانی و عوامل اجرایی و با مشارکت کلیه شهرها و مناطق درگیر در این حوضه از شهرهای بالادست رودخانه، بهره برداران، شهرهای پایین دست سدمارون، مدیریت های شرکت آبیاری مارون، سازمان آب وبرق خوزستان و منابع آب کشور، الگویی عملی برای مدیریت منابع آب رودخانه مارون تدوین گردد.

ایزدجو در بیان اهداف برگزاری سلسله نشست های تخصصی نظام بهره برداری از رودخانه و حوضه آبریز مارون، به گسترش تقویت نگرش سیستمی در تامین و بهره برداری از رودخانه مارون، تقویت و تحکیم رویکرد توسعه پایدار با اولویت و محوریت حفظ منابع آب و خاک، حفاظت از محیط زیست در طول حوضه رودخانه و تالاب شادگان همچنین به جلوگیری از روند تخریب تاسیسات شرکت و اراضی مرتبط با رودخانه مارون در قالب نظام نوین بهره برداری اشاره کرد و تعادل آب و مصارف آن در کل حوضه آبریز و پایداری جریان آب رودخانه، مدیریت تغییر اقلیم به ویژه از بعد انسانی و جلوگیری و کنترل حرکت حوضه آبریز مارون به سمت خشکی، مدیریت بحران ناشی از کمبود منابع آب در حوضه آبریز مارون و کاهش هزینه های حقوقی قبل از امنیتی شدن را از دیگر اهداف این نشست ها معرفی کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون با بیان این که در نظر است اولین نشست تخصصی مرتبط با این موضوع با عنوان نظام بهره برداری رودخانه مارون و حوضه آبریز آن، بهمن ماه سال 97 با مشارکت دانشگاه صنعتی خاتم الانبیای بهبهان برگزار شود، محورهای این همایش را مهندسی رودخانه مارون در مراحل مختلف مدیریت بحران، بهره برداری های غیر مجاز منابع آب رودخانه و رعایت حق آبه اراضی پایین دست، بهره برداری های منابع آب رودخانه،خشکسالی، تغییر اقلیم و تغییرات کمی و کیفی رودخانه خواند.

 وی دیگر محورهای این همایش را مدیریت منابع آب رودخانه و کشاورزی حوضه آبریز و اراضی پایین دست، نظام های حقوقی بهره برداری از رودخانه، معرفی الگوی مناسب و بهره برداری منابع آب رودخانه مارون و اثرات زیست محیطی آن معرفی کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد