رئیس اداره ایمنی ، بهداشت و محیط کار شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری دوره آموزشی کارگری جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی در آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "غلامرضا اشرفی " گفت : مطابق با آئین نامه و الزمات قانونی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کلیه شرکت های پیمانکاری می بایست نسبت به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اقدام و کلیه کارفرمایان نیز ملزم به اخذ مستندات اخذ گواهینامه فوق از پیمانکاران، حین انعقاد قراردادهای عملیاتی می باشند.

وی افزود: بدین منظور شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از سال 1397 مراحل ثبت نام اینترنتی، تهیه و تحویل مدارک فیزیکی ، پرداخت وجوه مورد نیاز و سایر پیگیرهای لازم را در این خصوص آغاز کرده است.

اشرفی خاطرنشان کرد: یکی از مراحل مهم فرآیند اخذ این گواهینامه، حضور کلیه کارگران اعم از ستادی و صف ( اداری ) شرکتها درکلاس آموزشی 8 ساعته ایمنی پیمانکاری می باشد که این کلاسها برای کارگران شرکت بهره برداری ازسد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون بصورت 5 جلسه با حداکثر ظرفیت 30 نفر در سالن آموزش سد و سالن جلسات شرکت بهره برداری مارون برگزار شد.

رئیس اداره ایمنی ، بهداشت و محیط کار شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، هدف از اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری را حصول اطمینان از وجود زیرساخت های ایمنی، بهداشتی، رعایت مقررات HSE و اگاهی کلیه ارکان شرکت های پیمانکاری از روند و نقش ایمنی در اجرای عملیات پیمانکاری معرفی کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد